Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego medycynaestetyczna.waw.pl

Wchodząc na Stronę potwierdzasz, że zgadzasz się na zasady określone w niniejszym Regulaminie, a jeśli się nie zgadzasz, to prosimy o opuszczenie strony.

1.Oznaczenia podmiotów. Jako „Stronę” rozumie się stronę internetową zlokalizowaną na domenie internetowej: „medycynaestetyczna.waw.pl”. Jako Użytkownika rozumie się każdą osobę odwiedzającą Stronę. Usługodawca, czyli właściciel strony: Broker Media, NIP 524 243 88 20 z siedzibą w Warszawie, ul. Berenosna 10H/17. Usługobiorca, czyli Klient; 1 – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 2- osoba prawna; lub 3 – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2. Prawa autorskie. Wszelkie treści zamieszczone na stronie „medycynaestetyczna.waw.pl” , objęte są prawami autorskimi i stanowią własność intelektualną Usługodawcy, Usługobiorców oraz osób trzecich. Dotyczy to w szczególności zamieszczonych treści pisemnych, zdjęć, grafik i filmów wideo. Wszelkie kopiowanie treści, zdjęć i ich publikowanie lub modyfikowanie bez pisemnej zgody właściciela Strony stanowi naruszenie praw autorskich i będzie ściganie z pełną surowością prawa.

3. Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, a także marketingowy i przedstawia indywidualne opinie autorów. Informacje zawarte na stronie w żaden sposób nie powinny być traktowane, jako substytut, ani zastępować profesjonalnej porady lekarskiej.

4. Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Publikowane treści na stronie są ogólnodostępne i nie wymagają logowania na Konto i dostęp do nich jest bezpłatny.

6. Kontakt i reklamacje dotyczące strony lub zamieszczonych treści. Podstawową formą komunikacji z Państwem jest formularz kontaktowy zamieszczony na stronie oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@medycynaestetyczna.waw.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Berensona 10H/17, 03-287 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej lub złożyć reklamację. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony medycynaestetyczna.waw.pl

8. WUsługodawca nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.  Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat medycynaestetyczna.waw.pl z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Przeczytaj również:

Polityka prywatności – link