Artykuły

Światowe trendy i nowe technologie w medycynie

Medycyna

Jak działa E-recepta i co trzeba zrobić, aby ją dostać

Czym jest e-Recepta?

Elektroniczna recepta, znana także jako e-Recepta, stanowi cyfrową alternatywę dla tradycyjnej recepty papierowej. Jej głównym celem jest usprawnienie procesu przekazywania informacji o przepisanych lekach i realizacji recept, co jest możliwe dzięki automatycznej wymianie danych między placówkami medycznymi, aptekami i odpowiednimi instytucjami refundacyjnymi, takimi jak Narodowy Fundusz Zdrowia. e-Recepta, jako dokument elektroniczny, ma na celu stopniowe zastąpienie recept papierowych.

Informacje zawarte w e-Recepcie obejmują:

 • dane identyfikacyjne pacjenta,
 • informacje o placówce, gdzie recepta została wystawiona,
 • dane lekarza przepisującego lek,
 • szczegóły dotyczące przepisanego leku,
 • zalecenia odnośnie dawkowania,
 • informacje o kosztach leku i jego refundacji.

Istotne różnice między e-Receptą a tradycyjną receptą papierową obejmują indywidualne traktowanie każdego leku na e-Recepcie jako oddzielnej recepty oraz automatyzację procesu numerowania recept w systemach świadczeniodawców, eliminując konieczność manualnego pobierania numerów z NFZ.

Korzyści jakie daje e-Recepta?

E-Recepta, stanowiąca cyfrową wersję tradycyjnej recepty, niesie ze sobą szereg korzyści dla różnych uczestników procesu zdrowotnego – od pracowników medycznych, przez pacjentów, farmaceutów, aż po cały system opieki zdrowotnej.

Korzyści dla personelu medycznego i placówek zdrowia:

 • Uproszczenie procesu wystawiania recept: eliminacja konieczności pisania recept papierowych.
 • Optymalizacja czasu pracy: szybsze wyszukiwanie leków, pomoc w identyfikacji interakcji lekowych, łatwość powtarzania recept z historii pacjenta.
 • Lepsza czytelność recept, co zmniejsza ryzyko błędów i nieporozumień.

Korzyści dla pacjentów:

 • Oszczędność czasu: brak problemów z realizacją recepty z powodu nieczytelności.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: mniejsze ryzyko otrzymania niewłaściwego leku.
 • Elastyczność w realizacji recept: możliwość realizacji e-Recepty w różnych aptekach.
 • Poprawa jakości leczenia: dostęp do historii leków w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), umożliwiający lepszą koordynację leczenia.

Korzyści dla farmaceutów:

 • Szybkość i łatwość wdrożenia e-Recept dzięki skomputeryzowanym systemom aptecznym.
 • Gwarancja czytelności i wiarygodności recept.
 • Uproszczenie procesu realizacji recept w aptekach.
 • Optymalizacja pracy farmaceutów poprzez eliminację konieczności tworzenia odpisów recept.

Korzyści dla systemu opieki zdrowotnej:

 • Ułatwienie monitorowania ordynacji lekarskiej i obrotu leków refundowanych.
 • Dostarczenie danych dotyczących przestrzegania zaleceń przez pacjentów.
 • Ułatwienie w analizie danych o obrocie lekami, co może przyczynić się do lepszego śledzenia trendów zdrowotnych i jakości leczenia.

Jak działa e-recepta online?

E-recepta online funkcjonuje w sposób uproszczony i wygodny dla pacjentów. Po jej wystawieniu przez lekarza, otrzymujesz unikalny 4-cyfrowy kod PIN przez SMS oraz kod QR na adres e-mail. Te kody pozwalają na realizację recepty w każdej aptece. Aby otrzymać przepisane leki, wystarczy pokazać farmaceucie kod PIN i podać numer PESEL, lub przedstawić na telefonie dokument z kodem QR.

Jeśli na recepcie jest zapisany tylko jeden rodzaj leku, możesz go nabywać partiami, jeśli lekarz przepisał więcej niż jedno opakowanie, jednak zakup musi odbyć się w tej samej aptece. W przypadku przepisania kilku różnych leków, znajdują się one na tzw. recepcie zbiorczej. Tę też można realizować etapami, nabywając każdy lek w innej aptece. Jednak w przypadku kilku opakowań tego samego leku, wszystkie muszą być zakupione w jednej aptece.

E-recepta online ułatwia życie pacjentów, szczególnie w sytuacjach ograniczonej dostępności niektórych leków czy ich wysokich cen. Gdy w jednej aptece brakuje potrzebnego leku, możesz poszukać go w innej, nie rezygnując z całej recepty. To samo dotyczy sytuacji, gdy ceny leków różnią się w różnych aptekach – możesz kupować poszczególne leki w różnych miejscach, korzystając z zalet systemu e-recepty.

Termin ważności e-recepty?

Termin ważności e-recepty online jest identyczny jak w przypadku recept tradycyjnych. Zwykłą e-receptę można wykorzystać w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia. Wyjątek stanowią antybiotyki, które należy nabyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania e-recepty. Jeśli chodzi o leki immunologiczne, recepta na nie jest ważna przez 120 dni. E-recepty na leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych mogą być ważne nawet do 365 dni, ale taka informacja musi być wyraźnie zaznaczona przez lekarza.

Co jest potrzebne do wystawienia e-recepty?

Aby otrzymać e-receptę, konieczna jest najpierw konsultacja lekarska. Może ona odbyć się osobiście w gabinecie lekarskim w przychodni, jak również w formie teleporady, co umożliwia konsultację bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w kolejkach.

Teleporada to wygodna opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza ryzyko zarażenia w poczekalni. Jest szczególnie przydatna dla pacjentów potrzebujących regularnego przedłużenia recept na leki stałe. W takim przypadku można skorzystać z platform telemedycznych, np. telemedi.com, wypełniając formularz medyczny. Dzięki temu można otrzymać e-receptę już w ciągu kilku minut.

Inną możliwością jest skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą prosić o przedłużenie recept na stałe leki u lekarza ze swojej przychodni. Warunkiem jest jednak, aby lekarz był podłączony do systemu e-zdrowie.

Czy e-recepta (przez internet) jest bezpieczna?

Co do bezpieczeństwa e-recepty, to jest ona obecnie standardową i jedyną obowiązującą formą wystawiania recept. Pomimo że możliwe jest jeszcze wystawienie recepty papierowej w wyjątkowych sytuacjach, e-recepty są szeroko akceptowane przez farmaceutów i lekarzy. Proces wystawiania e-recept jest bezpieczny, zgodny z prawem i ułatwia procedury zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Co zawiera e-recepta online?

E-recepta online, będąca elektroniczną formą tradycyjnej recepty, zawiera szereg istotnych informacji niezbędnych do jej realizacji. Oto główne elementy, które się na niej znajdują:

 1. Dane Osobowe Pacjenta: Imię, nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, dla którego przepisano lek.
 2. Dane Lekarza Wystawiającego: Pełne imię i nazwisko lekarza, jego numer prawa wykonywania zawodu oraz nazwa placówki medycznej, w której pracuje.
 3. Data Wystawienia: Dokładna data, kiedy e-recepta została wystawiona.
 4. Termin Ważności: Data, do której e-recepta może być zrealizowana w aptece.
 5. Informacje o Leku:
  • Nazwa handlowa leku.
  • Dawka i forma farmaceutyczna (np. tabletki, syrop).
  • Ilość opakowań lub dawek leku.
 6. Sposób Dawkowania: Precyzyjne wskazówki dotyczące sposobu przyjmowania leku, np. dawka, częstotliwość przyjmowania.
 7. Kody Umożliwiające Realizację Recepty:
  • Unikalny 4-cyfrowy kod PIN otrzymany SMS-em.
  • Kod QR wysłany na adres e-mail.
 8. Informacje Dodatkowe:
  • Wskazówki dotyczące stosowania leku, jeśli są potrzebne.
  • Możliwe oznaczenia specjalne, np. dla leków refundowanych.
 9. Informacje o Refundacji: Jeżeli lek jest refundowany, informacje dotyczące poziomu refundacji.

E-recepta online zapewnia łatwy dostęp do tych informacji zarówno dla pacjenta, jak i dla farmaceuty, co ułatwia i przyspiesza proces realizacji recepty.

Gdzie zdobyć receptę przez internet?

Dzięki możliwości wystawiania e-recept, korzystanie z teleporad lekarskich staje się coraz bardziej popularne i dostępne. Aby uzyskać e-receptę przez internet, możesz postępować w następujący sposób:

 1. Umówienie e-Konsultacji: Wybierz lekarza specjalistę, z którym chcesz się skonsultować, i umów e-konsultację. Można to zrobić za pośrednictwem różnych platform telemedycznych dostępnych online.
 2. Konsultacja z Lekarzem: Podczas e-konsultacji opowiedz lekarzowi o swoich dolegliwościach i problemach zdrowotnych. Lekarz oceni Twój stan zdrowia, może zadawać dodatkowe pytania i w razie potrzeby zaleci odpowiednie leczenie.
 3. Wystawienie e-Recepty: Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę przepisania leków, wystawi e-receptę. Zostanie ona przesłana bezpośrednio do Ciebie za pomocą SMS-a z kodem PIN oraz e-maila z kodem QR.
 4. Wypełnienie Formularza Medycznego Online: Alternatywnie, możesz skorzystać z opcji wypełnienia krótkiego formularza medycznego na platformie telemedycznej tutaj: recepta online. Formularz ten stanowi rodzaj wywiadu zdrowotnego, który pozwala na ocenę Twojego stanu zdrowia i kwalifikuje do otrzymania e-recepty.
 5. Otrzymanie e-Recepty: Po wypełnieniu formularza i krótkiej analizie Twoich odpowiedzi, w ciągu około 5 minut otrzymasz e-receptę, co pozwala na szybkie i wygodne uzyskanie potrzebnych leków bez konieczności opuszczania domu.

Ten proces umożliwia szybkie i wygodne uzyskiwanie e-recept, co jest szczególnie korzystne dla osób, które z różnych przyczyn mają ograniczoną możliwość osobistych wizyt u lekarzy.

Inne polecane artykuły:

Medycyna estetyczna

Medycyna Estetyczna Warszawa

Medycyna estetyczna pozwala w bezpieczny, nieinwazyjny sposób poprawić wygląd twarzy i ciała pacjentów, usunąć niedoskonałości, a także zapobiec przedwczesnemu starzeniu się skóry. Nastawiona jest przede wszystkim na profilaktykę oraz leczenie zaawansowanych zmian.Nowoczesne, bezpieczne technologie pozwalają uzyskać naturalny wygląd…

więcej